Anh nhân viên tội nghiệp bị sếp và vợ cắm sừng, con bé sau này con sẽ lo, bố mẹ yên tâm. Con dự định mở công ty riêng về dịch vụ giải pháp công nghệ như công việc hiện con đang làm, con cũng đã có sẵn một số mối quan hệ bên kia nên việc bắt đầu sẽ không là vấn đề lớn. Còn với Hiền, sẽ không có gì thay đổi nữa, cho nên con sẽ cố gắng để xây dựng nền tảng vững chắc trước khi cưới. – Con phải nghĩ đến cái Hiền, tuổi của Hiền hơn con bốn tuổi, Vợ dâm lén lút gạ gẫm địt nhau với sếp của chồng liệu có thiệt thòi cho nó.