Bạn gái đi vắng nên gạ địt luôn mẹ của cô ta, anh, mấy trò đó sao lừa được mẹ. Có cả Hải Như ở nhà nên Dương không làm liều được chứ nếu không sáng ra nó đã tranh thủ đè mẹ ra hiếp cho bõ tức rồi. Bố đi công tác hôm nay là đến ngày thứ 4 rồi mà Hải Dương chưa sơ múi được gì nếu giờ không tận dụng thì đến khi bố về cơ hội lại càng ít,Phim sex lên đỉnh cùng mẹ của bạn gái buổi chiều hôm nay cũng là ngày nghỉ của Ngọc Hân nhưng trong nhà giờ có Hải Như và bác giúp việc nữa nên buổi chiều nó không.