Bạo dâm tập thể cùng chủ khách sạn Shoko Takahashi thèm cặc , được tài trợ, thầy T. Đã nói rõ với con chưa?”. “Dạ, dạ con cảm ơn 2 thầy” – con bé bị uy áp của lão ép đến nghẹt thở, lắp bắp được 1 câu. “Đừng lo, con sẽ khá thôi, thầy là bác sĩ, con có muốn làm bác sĩ không?” – Lão áp dụng triệt để chính sách “cây gậy và củ cà rốt”. Nghe tới đó, mắt con nhỏ sáng lên như đèn pha, miệng tía lia – “dạ con muốn lắm, con muốn làm bác sĩ cứu người, Khách du lịch biến thái và chủ khách sạn Shoko Takahashi mông to cứu mấy em nhỏ…”.