Bắt ở lại tăng ca để địt nữ y tá Sakura Moko thèm cặc , Chu Hằng mơ hồ lóe ra lửa giận, Lấp đầy khoảng trống cùng em nhân viên Sakura Moko ngọt nước hắn nhớ tới bộ dáng oằn oại trên giường bệnh, trong lòng trào ra sát ý ngập trời. – Kim… Kim Tu Long! Kim Tu Minh đột nhiên trào ra dũng khí. – Đại ca của ta là Tụ Linh nhất trọng thiên đỉnh phong, có thể tiến vào Tụ Linh nhị trọng thiên bất cứ lúc nào, các ngươi dám vô lễ với ta, chờ đại ca của ta đến đây, các ngươi khó mà thoát được cái chết! Tính càn quấy của hắn