Bố chồng hồi xuân địt luôn con dâu Nina Kosaka nứng lồn , phương thế giới dung hợp như thế này mới đúng là thần tích chân chính. “Không thể để thủ đoạn này hoàn thành!” Thần Đế quyết đoán gầm lên, điều động Cổ Thần Tịch Diệt Nhãn nhắm ngay Quỷ Đỏ hung hăng bắn ra. Quỷ Đỏ ngẩng đầu nhìn lên, Bố chồng làm liều địt nàng dâu Nina Kosaka gợi cảm đáng tiếc số lượng đan điền hóa thành thế giới chỉ mới đạt đến con số 700, còn cách toàn thịnh của nàng không ít. Nhưng bấy nhiêu đó… đã đủ rồi. “Trấn!” Quỷ Đỏ hờ hững