Cậu học sinh may mắn và nữ lớp trưởng Arata Arina nhiều nước , phương thế giới bao phủ toàn bộ quân doanh, muốn phong tỏa kẻ vừa ám sát. Đáng tiếc, Lạc Nam sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Không Gian Pháp Tướng gầm lên trong đan điền, Bài học tình dục đầu tiên với nữ lớp trưởng Arata Arina nõn nà Pháp Tướng Thần Thông – Càn Khôn Chuyển được kích hoạt một cách toàn lực. Lạc Nam đã xuất hiện bên trên Long Đảo. Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn mở ra quan sát toàn bộ phạm vi hòn đảo, hắn không khó tìm thấy bóng dáng tên Nhị Thái Tử của