Chán học thanh niên đè cô giáo ra địt luôn, vào rồi nói: – Có đồ nhậu chưa anh? Tôi quay lại bảo: – Anh chưa mua được gì đâu! Hay để anh đi mua nhé! Thằng Công xua xua tay rồi nói: – Thôi để em đánh xe đi mua! Hạnh vội đứng lên nói: – Thôi để em đi mua cho nào. Ai lại đàn ông ra chợ thế bao giờ, Chán học nên đè luôn cô gia sư ra địt em mượn cái xe máy của anh nhé! Tôi cười gật đầu rồi ra dắt xe cho Hạnh đi luôn. Hạnh vừa phóng xe đi thì tôi đã vỗ vai thằng Công nói: – Rau của chú.