Chán vợ nên gạ tình bạn của vợ Aika Yamagishi lồn đẹp , Phùng Đằng Viễn, nghịch tử này cùng ngươi không thân cũng chẳng quen, ngươi vì sao phải liều mạng như vậy! Hắn chỉ có thể rụt người lại, xoay người đỡ một chưởng của Phùng Đằng Viễn, bằng không hắn cố tình giết được Chu Hằng, Vợ đi vắng nên ngoại tình cùng em đồng nghiệp Aika Yamagishi nhiều nước mình cũng bị trúng một chưởng nảy! Ăn một chưởng của cao thủ Luyện Thể tầng mười hai, không chết thì cũng bị trọng thương a! Một khi trọng thương, vậy mấy đầu ác lang luôn chờ