Chán vợ nên ngoại tình với em đồng nghiệp Ai Hongo lồn múp , tất cả những kẻ này cứ do dự mãi không dám tiến lên. Vì quá nóng lòng trả thù Lạc Nam, Cao Kiệt quyết định mình sẽ làm chim đầu đàn. “Nghe nói ngươi đã chuẩn bị rất lâu để đối phó ta, đến đi!” Lạc Nam vẩy vẩy tay. Nếu địch nhân đã tự tìm đến tận cửa, hắn cũng liền không khách khí. “Tốt, như ngươi mong muốn!” Cao Kiệt nở nụ cười tà, Vụng trộm tại chỗ làm cùng em đồng nghiệp Ai Hongo lồn hồng hai tay chắp lại thành kính niệm: “Để ngươi nhìn thấy, không phải