Chuyến công tác sung sướng cùng nữ đồng nghiệp Natsu Igarashi khát tình , liền như đạn pháo lao đến, một quyền tung ra, đấm nát Ma Long Kích trong tay Cửu Trưởng Lão. Băng Linh Nhi nhân cơ hội đó, Vào nhà nghỉ với sếp nữ Natsu Igarashi vú to vận dụng sức mạnh của Thái Cổ Long Tượng trấn xuống. “Dừng tay!” Đám trưởng lão còn lại quát lên. Vừa rồi bọn hắn không kịp phản ứng nên mới để Thập Trưởng Lão chết thảm, hiện tại đã sớm đề phòng, làm sao để Cửu Trưởng Lão xảy ra chuyện? Cả đám muốn tiến lên giải cứu đồng bọn,