Chuyến công tác sung sướng khi khách sạn hết phòng làm ở vở bài tập” “Vở bài tập đâu?” “Con… làm rồi… đang cho bạn con mượn” “Bài của con sao lại cho bạn mượn?” “Bạn con không hiểu nó mang về làm rồi so đáp án với con” Ngọc Hân không nói gì nữa lật tìm các quyển vở của Hải Dương. “Vở bài tập toán đây mà” Hải Dương lúng túng gãi gãi đầu mắt nhắm lại không muốn chứng kiến mẹ phát hiện ra nó vừa nói dối. “Dươngggg…” “…” im lặng đang rất xấu hổ. “Dương… nhìn vào mẹ đây” Hải Dương cúi gằm mặt xuống.