Con rể may mắn xuất tinh vào lồn mẹ vợ, chút hồi tưởng những kỷ niệm xưa. Duy hiện nay làm cho một công ty truyền thông khá có tiếng,Mẹ vợ nứng lồn bú cu luôn con rể của mình lớn hơn Hằng có một tuổi trước học cùng trường với Hằng. Vì kém hơn Hằng một tuổi nên Duy gọi tôi bằng anh cho dễ nói chuyện Do sắp đến giờ làm nên chúng tôi trao đổi có một chút rồi Duy xin lại số điện thoại của Hằng và tôi để khi nào có dịp thì giao lưu. Đến giờ làm tôi với Hằng đi trước. Vừa vào đến sảnh công ty thì Hằng nói: – Đấy cũng.