Con trai sung sướng vụng trộm với chị của mẹ kế, sau cháu về. – Uh, yên tâm đi. Mấy tháng nay, cái Hiền bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, Mẹ kế thiếu thốn thổi kèn cho con chồng đang ngủ cháu phải bù cho nó nhé. Sau khi đi làm, suốt từ cuối năm ngoài, Hiền và tôi cũng bận rộn để hoàn thành các mục tiêu của mình. Tôi thì bận rộn với công việc của Công ty, vừa thực hiện các công việc, vừa đào tạo nhân viên, vừa phải thực hiện các công việc onsite, thêm nữa là xưởng ô tô của Trí và chiếc ô tô của tôi. Hiền cũng bận với nhà hàng mới,.