Đụ nhau cùng em kế Ichika Matsumoto ngọt nước, trong cô bé khiến cô vừa sướng vừa đau vì nó vô sâu quá, Loạn luân với em kế Ichika Matsumoto cuồng dâm muốn đâm thủng vách cùng đồ của cô luôn. Chổng mông được năm, mười phút Mỹ Hạnh vừa mỏi vừa đau nên cô nằm xuống rồi lật ngửa ra. Hải Sơn kéo cô đứng xuống đất rồi cả hai đứng châu mặt vào nhau. Mỹ Hạnh ôm cổ Hải Sơn hôn môi hắn đắm đuối. Hắn cầm chiếc cọc quẹt vào con sò rồi chỉnh cho đầu nấm ngay lỗ động mà đâm thọc tới. Cảm giác chịch người yêu mà đứng đối diện với nhau.