Đưa em đồng nghiệp về được em rủ ở lại ngủ cùng, thật, cô ấy luôn là tất cả đối với cháu và cháu sẽ làm mọi điều để Hiền luôn được hạnh phúc. Tôi nói chắc nịch, tự tin, Hiền khẽ nắm lấy bàn tay tôi bóp chặt. Mẹ Hiền cười rất tươi vẻ hài lòng ra mặt, bố Hiền cũng có vẻ bất ngờ vì câu trả lời của tôi, Sung sướng đụ em đồng nghiệp ngay trên ô tô mặt ông cũng từ giãn ra một nụ cười. – Cậu làm sao khẳng định điều đó? Cậu thanh niên chen vào. Tôi bắt đầu bực mình thực sự và một ý nghĩ chợt hiện nên, có lẽ cần cho.