Gã giám đốc nứng cặc và nữ cấp dưới An Komatsu lồn đẹp , ở Nguyên Giới, đương nhiên chỉ có thể sử dụng một lần. Không hề do dự, Lạc Nam hướng Phá Tắc Giới Phù về phía Tiểu Tinh, trầm giọng nói: “Phá vỡ quy tắc trói buộc Tinh Không Thú, cho phép Tinh Không Thú của ta đột phá Chí Tôn!” Lời vừa nói xong, Lạc Nam đã quyết đoán bóp nát Phá Tắc Giới Phù. Theo sau đó, Phù Văn từ trong đó bay ra, phủ kín toàn thân Tiểu Tinh. HÍ! Tiểu Tinh như được phục sinh từ cõi chết, Giám đốc thèm lồn em thư ký An Komatsu vắng chồng hưng phấn ngửa đầu gào thét vang dội, nó đã cảm nhận được gông cùm xiềng xích trói buộc vô