Giả vờ ốm để vụng trộm cùng nữ bác sĩ Minami Aizawa nõn nà , hắn ra tay không giữ lại chút thực lực nào, liên kết với nhau tạo ra hàng vạn tầng Đao Vực, bốn người đều là trưởng lão cao cấp nhất của Kinh Đao Thành, một tu vi Cửu Cảnh, ba tu vi Bát Cảnh… khi liên thủ lại ngay cả Đao Diệt Tài cũng phải nhượng bộ lui binh. Hiện lấy bốn người cùng nhau xuất thủ, không tin Lạc Sương còn có thể đánh bại bọn hắn. “Hừ!” Lạc Sương hưng phấn cười dài, Bệnh nhân số hưởng và nữ bác sĩ Minami Aizawa dâm đãng nàng chỉ chờ có