Học trò mới lớn tán luôn cô giáo Tsumugi Akari nhiều nước , giỗ của ngươi!” “Bẫy rập?” Đồng tử Lạc Nam co rút lại. Liệt Ứng hừ một tiếng không nói câu nào, chỉ lấy ra một khối Truyền Âm Ngọc bảm báo: “Đường Nhi tiểu thư, Lạc Nam đã đánh vào Liệt Gia, chúng ta đang cố gắng không cho hắn đào tẩu.” Nói xong, Liệt Gia Thập Đại Trưởng Lão và vô số tu sĩ liền hướng về phía Bá Vũ Điện bao vây, Phim sex nam sinh và cô giáo Tsumugi Akari nõn nà thanh thế kinh khủng. “Hừ, quả nhiên đúng như dự đoán của bổn Thiên Nữ…