Làm mang bầu vợ của anh trai Nanami Misaki nõn nà , đồng nhân cuồng oanh, phun máu ngã xuống đất. Chu Tầm ấn ngừng cơ quan, nói: – Cũng không tệ lắm, quá quan! Với ánh mắt của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được Thường Khang chịu thiệt ở nơi nào. Kế tiếp là Chương Tử Quân, tiếp theo là Trầm Tâm Kỳ, trình tự như vậy khiến mọi người đều không hiểu rõ, Tận hưởng cơ thể nõn nà của chị dâu Nanami Misaki nõn nà tại sao an bài Chu Hằng là người cuối cùng? Tiểu tử này có chỗ gì đặc thù, có thể áp trục đăng tràng?