Lần đầu bị dụ dỗ bởi nữ đối tác Kanami Mai dâm đãng , chiêu mộ tại hạ?” Lạc Nam cắt ngang lời nàng: “Nhưng như đã nói, tại hạ ưa thích sự tự do… đối với Trân Bảo Lâu cũng không hiểu biết nhiều, thật sự không dám gia nhập.” “Công tử nghe ta nói hết.” Trương Nhã Trâm nhìn hắn, Vào khách sạn trú mưa cùng sếp nữ Kanami Mai lồn hồng thanh âm trong trẻo không chút gợn sóng: “Công tử đã đắc tội với năm tên Đạo Tử, Thánh Linh Thiên Vận và cả tên thiếu chủ đứng sau Đạo Yêu Thánh Địa… có thể nói là kẻ thù đông