Lén vợ để vụng trộm cùng nữ đồng nghiệp Karen Kaede vắng chồng, con vịt quay cô định mang qua tẩm bổ cho Hải Sơn còn treo lủng lẳng trên xe, Mỹ Hạnh cười chua chát “mang qua cho hắn ăn để hắn có sức phục vụ con khác… thà cho chó còn hơn…” Có điều tại cô tức hắn quá nên mới nghĩ vậy thôi chứ con vịt quay mấy trăm ngàn đâu phải ít gì, Lén vợ để vụng trộm cùng nữ đồng nghiệp Karen Kaede dâm đãng người còn không có ăn lấy đâu cho chó… để cô mang về trường học bé Linh cho bác Xuân chủ nhà… bác ấy sẽ chia đều cho mấy cô giáo ở đó ăn chung với.