Ngoại tình cùng nữ gia sư Shion Sato cuồng dâm, được nhìn thấy Mỹ Hạnh trong trạng thái lên đỉnh vì anh đâu làm được chuyện đó nữa. Nhưng anh thích nhìn vợ lúc cô sung sướng nhất, Phụ huynh địt luôn nữ gia sư Shion Sato thèm cặc lúc đó ở Mỹ Hạnh có những nét thật đáng yêu, vừa đĩ thõa vừa cong cớn gợi tình. Anh không làm được thì anh sẽ nhờ người khác làm việc đó thay mình chứ không thể vì mình không làm được rồi bắt Mỹ Hạnh nhịn luôn thì tội nghiệp cho cô quá. Việc này anh đã suy nghĩ và quyết định sẽ làm như vậy từ lâu rồi, chỉ có.