Ngủ nhờ nhà em đồng nghiệp Karen Yuzuriha nõn nà , nhi, hy vọng có thể gặp được các nàng ở Đoạt Cấm Chiến. Đáng tiếc bí cảnh này cũng quá mức rộng lớn, tu sĩ rơi vào ảo cảnh phân tán ở khắp mọi nơi, Ngủ nhờ nhà nữ giám đốc Karen Yuzuriha mông to nhất thời Lạc Nam chưa thể nhìn thấy tung tích hai nữ. “Chẳng lẽ các nàng không tham gia Đoạt Cấm Chiến?” Lạc Nam vuốt cằm suy tư. “Lạc công tử, xem ra chúng ta huề nhau một ân tình, đa tạ ngươi bảo vệ.” Thanh âm nhu hòa phía sau truyền đến. Lạc Nam đưa