Người yêu đi vắng thịt luôn em của bạn gái Mahina Amane lồn múp , tu luyện cần 10 năm, Người yêu đi vắng thịt luôn em gái người yêu Mahina Amane mông đẹp như vậy dùng Nguyệt Ảnh Tâm Quyết chỉ cần năm năm! Trách không được người này gặp họa sát thân! Nên biết rằng ở trên con đường tu luyện, thời gian tuyệt đối là địch nhân lớn nhất! Tỷ như Luyện Nhục Cảnh, nếu không thể đột phá ở trước hai mươi tuổi, như vậy khả năng này sẽ rơi chậm lại vô hạn, trên cơ bản không có hy vọng – cho nên Chu gia mới có quy định mười tám tuổi không thể