Nữ sinh đến nhà thầy giáo học thêm và cái kết, rồi. Nhìn Nam xoa xoa mông một lúc thì tôi vào bảo. – Anh về rồi đây. Hằng mỉm cười bê đồ ăn ra bàn rồi nói: – Đây là Nam, bạn em, Thầy giáo phá trinh nữ sinh mới lớn còn đây là Mạnh chồng em. Tôi đưa tay bắt tay Nam rồi nheo mắt cười: – Bảo Hằng gạ mãi mới mời được Nam đến đấy, thôi ngồi vào bàn thưởng thức mất món mà Hằng làm đi, mình đi tắm cái đã rồi xuống sau. Nam cười hì hì nói: – Sao mà thế được, cứ tắm xong rồi xuống anh em làm mấy chén.