Nữ sinh ngay thơ bị tên bác sĩ biến thái làm thịt, các cô các loại đồ uống. Cuối cùng, ba cô chọn cocktail, còn tôi chọn một ly rum. Ngay khi người phục vụ quay đi, tôi nói với các cô. – Các cô chờ ở đây nhé, để cháu đi lấy vé phục vụ… Tôi chỉ tay vào phía trong. Cô Nguyệt gật gật đầu, mắt sáng rỡ. – Dịch vụ ở đây ổn không? – Cháu bảo năm sao mà. Rồi giải thích thêm. – Đây là một dạng private club, Bác sinh dâm kích dục rồi địt em bệnh nhân xinh đẹp chỉ những người có thẻ hoặc đi cùng người có thẻ mới được đến. Ở đây có đầy.