Ở nhà một mình với bố chồng dâm đãng và cái kết, có cảm giác thân hơn cả anh em ruột thịt. – Anh nghĩ đó là sự chân thành. Bọn anh không dấu nhau điều gì, có vui thì cùng chúc, có buồn thì cùng chia,Ở nhà một mình với bố chồng dâm đãng và cái kết khó khăn thì cùng nhau gánh vác. – Bọn anh chơi với nhau lâu chưa? – Anh nhập hội từ hồi lớp mười, khi chuyển từ quê lên thành phố. Còn mấy anh kia thì chơi với nhau từ hồi tiểu học cơ. Sau này em quen nhiều hơn, giờ cũng khó nói hết được. Em hôm nào quay lại thành phố? – Chắc sát.