Ông bố số hưởng và nàng dâu Sora Amagawa nứng lồn , – Mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu họp, đây là cuộc họp cuối cùng trước tết âm lịch, thời gian cuộc họp này tương đối dài, cho nên mọi người cố gắng, không có chuyện gì quan trọng thì không nên gọi điện thoại nhé. Trịnh Minh Đường ngồi ở đầu bàn họp, Bố chồng nghiện bú lồn nàng dâu Sora Amagawa khát tình bao quát hai bên là người ngồi, đặc biệt giọng nói ra vẻ rất là quan trọng. – Nội dung cuộc họp này chính là vấn đề về việc làm con đường kết nối đến quốc lộ 220, các đồng chí chắc cũng đã nghe nói, trên ủy ban thành phố vì trợ giúp cho