Ông chủ may mắn và em giúp việc Rikka Ono thiếu thốn, coi bộ cũng chịu đèn 5 phần rồi. Em nào đi học cũng son phấn nhìn tươi vc, dù chưa biết điểm nhưng tôi biết chắc chắn mình có vé học kèm. Tự nói trong bụng thời cơ anh tới rồi, như mong đợi mới thi giữa kì mà tôi trung bình 8,9. Chắc anh em cũng đoán ra tôi được phân công kèm nhỏ Dung, còn Nhi thì thằng Ân bạn tôi kèm. Tôi mới tự nhủ, Vụng trộm cùng bé giúp việc Rikka Ono cuồng dâm DKM mày hên lắm con à nhỏ Nhi xinh vãi lozz còn thuộc kiểu ăn chơi, sửa soạn rất chi là thời.