Ông chủ nứng cặc chén luôn nhân viên làm thêm Kurimiya Futaba thèm cặc , trường, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tới thì sẽ thối lui, mình không tiến bộ, người khác tiến bộ, đó chính là mình đang lùi bước, mà một khi lùi bước thì tiền đồ xem như là đã tiêu tan. – Vừa rồi ủy ban họp, trong huyện cân nhắc vì tôi vừa tới nơi này không lâu, cho nên tết âm lịch không có sắp xếp tôi trực ban, vì thế ngày mai tôi sẽ trở lại tỉnh thành, Ông già hồi xuân và em sinh viên Kurimiya Futaba gợi cảm còn cậu thì sao, hay là đi chung với tôi vậy? – Trọng Hải cười nói với Đinh Nhị Cẩu. – Lãnh đạo, hay là thôi đi, em năm nay muốn về