Ông già may mắn chén luôn vợ của hàng xóm Maria Nagai lồn hồng, đó thì khỏi cần bàn mặc dù con Loan không nói thẳng mà nói thằng Toàn là anh nó nhưng tôi có thể hiểu. Tóm lại con Loan nói xấu thằng Toàn ít học ngu dốt làm chó cho gia đình tôi mà không biết, Ông già may mắn chén luôn em hàng xóm Maria Nagai thiếu thốn còn nói tôi là thằng con nít học đòi làm giang hồ là thứ sống chó. Nếu mà nó nói như vậy không thì tôi cũng không có điên lên, con Loan còn nói mẹ tôi sống thất đức ăn tiền của thằng Toàn mà làm như đạo đức lắm. Tôi cắn răng thiếu chút.