Ông hàng xóm số hưởng được địt gái non tơ, chứng tỏ nỗi hoan lạc của Vy. Gã đứng sựng, Giúp đỡ em hàng xóm có chồng đi công tác xỉa máy xuống quay lấy không sót chi tiết nào cái gương mặt khát tình của Vy. Trong lúc Vy đang say đắm bên hai gã du côn lạ mặt thì người tình trong mộng Trung Hiếu của cô và Lệ Hà đang lạc bước trong rừng Phước Bửu rộng lớn. Lệ Hà lúc đầu dắt Trung Hiếu vào rừng, chưa biết định nói gì với chàng. Hiếu nghe Hà nói thì cũng tin đi theo không hỏi hang gì. Hà vừa suy nghĩ định nói gì với chàng vừa.