Phim sex thanh niên mới lớn địt vợ chủ nhà Kana Morisawa lồn khít , Việt Tông nhằm đoạt lấy Luân Hồi Thụ, có thể thấy quyết tâm lấy công chuộc tội của cường giả Ẩn Châu với chủ nhân của mình là lớn đến mức nào. Bởi vì bọn hắn biết một khi sở hữu Luân Hồi Thụ, Nghịch Thế Thần Thông – Tàn Thi Chuyển Sinh Thuật của chủ nhân khi đó sẽ kinh khủng đến mức nào, Vừa dậy thì đã được chén vợ chủ nhà Kana Morisawa thiếu thốn dưới trướng sở hữu hàng vạn vị Chí Tôn được hồi sinh trung thành tuyệt đối, có thể đem Ngũ Châu Tứ Vực thu vào