Sếp già số hưởng và nữ nhân viên Jinguuji Nao thiếu thốn, ra thì còn chưa sợ chứ đi hồi hết nghe tiếng nhậu ở trong quay ra sau lưng thì hết ánh đèn,Trốn vợ để địt nhau với nữ nhân viên Jinguuji Nao nóng bỏng tôi cảm thấy không được rồi, sợ quá nên đi lên gần thằng tư cho đỡ sợ. Đột nhiên thằng tư nó đứng lại, làm tôi giật mình tưởng nó biến gì chứ. Nó nói: – Bộ trên thành phố đẹp lắm hả? Tôi chưa bắt nhịp được thằng này muốn gì mà hỏi như vậy nên chưa biết trả lời sao thì nó nói tiếp: – Đẹp hơn ở đây nhiều lắm hả? Tôi nghĩ thằng này.