Sung sướng qua đêm tại công ty cùng em đồng nghiệp, chàng còn lại. Nãy giờ say sưa quá Vy cũng quên mất, giờ nghe mấy anh chàng đề nghị vậy, Vy thấy cũng hay hay. Té ra mấy anh chàng này cũng không nhà quê đến mức chẳng biết chuyện đụ đéo là gì. Cô chẳng trả lời đề nghị của ba anh chàng, chỉ ngồi đó, gật gật đầu. Tưởng rằng sau cái gật đầu đó của Vy, mọi chuyện diễn ra êm xui, Phim sex tăng ca cả đêm cùng em đồng nghiệp dâm dục dè đâu nó như một tín hiệu để khai cuộc cho một cuộc tranh giành quyết liệt. Số là ba anh chàng ai cũng muốn.