Tag: CAWD-447

Thầy giáo vào nhà nghỉ với em học trò Itou Mayuki nõn nà

Thầy giáo vào nhà nghỉ với em học trò Itou Mayuki nõn nà , thư thành ủy Cổ Khắc Dũng là làm quan lớn nhất, người chết lại là cháu ruột của ông ta, điều đáng chú ý nhất là Cổ Khắc Dũng chỉ có một đứa con gái không có con trai nối dõi, cho nên bình thường ông ta đối đãi đứa cháu trai này tương đối cưng chiều, bằng không khi Cổ Thành Lượng ngồi tù, dù tuyên án 4 năm nhưng chỉ mới ở có 1,5 năm tù liền được thả ra, trong lúc này nếu như không có mối quan hệ với Cổ Khắc Dũng, Giáo viên nứng cặc địt luôn em học trò Itou Mayuki mông to đoán chừng thằng này còn bị giam giữ ở trong nhà tù. Lúc người trong dòng họ Cổ đem