Tag: JUQ-335

Hình phạt cho nam sinh trộm đồ của chị nhân viên siêu thị Ririko Kinoshita khát tình

Hình phạt cho nam sinh trộm đồ của chị nhân viên siêu thị Ririko Kinoshita khát tình , Hồ Giai Giai. – Đinh Nhị Cẩu giới thiệu nói. – Thư ký Đinh, giới thiệu hơi quá đấy, tôi chỉ là phó chủ nhiệm thôi. – Hồ Giai Giai cười tủm tỉm bắt tay với Khấu Đại Bằng. – Hì… còn đây là trưởng phòng giáo dục huyện Trịnh Giai Đồng. – Đinh Nhị Cẩu tiếp tục giới thiệu trưởng phòng Trịnh Giai Đồng cho Khấu Đại Bằng. – Xin chào bí thư Khấu, tôi cũng vậy, chẳng qua là Trường Sinh cường điệu thôi, đừng nghe lời hắn, Nam sinh trộm đồ phải địt chị bảo vệ Ririko Kinoshita thèm cặc tôi cũng chỉ là phó phòng thôi. – Trịnh Giai Đồng cười giải thích nói. Trong bọn họ chỉ