Tag: KBI-088

Thỏa mãn ham muốn cùng vợ bạn Tominaga Nonoka dâm đãng

Thỏa mãn ham muốn cùng vợ bạn Tominaga Nonoka dâm đãng , thật sâu vào trong trí nhớ của hắn, Hợp tác cắm sừng cùng vợ đồng nghiệp Tominaga Nonoka mông đẹp mỗi một bức đồ án đều không ngừng biến hóa, đó là một thanh kiếm, đang không ngừng dọc ngang tung hoành, đâm, chém vô cùng huyền diệu! Đây là 9 thức kiếm pháp! Chuôi đoạn kiếm màu đen thần bí này không ngờ truyền thụ cho hắn 9 thức kiếm pháp! Chu Hằng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ cảm thấy khó tin tới cực điểm! Nhưng đoạn kiếm này có thể sống nhờ mười