Tag: Rika Yamaguchi

Ngoại tình cùng em giúp việc mới lớn

Ngoại tình cùng em giúp việc mới lớn, đi, anh là anh ủng hộ, nhưng mà đi rồi nhớ chụp ảnh về cho anh xem nhé. Hằng cười hì hì rồi nói: – Nếu đã cho đi, Ngoại tình cùng em giúp việc mới lớn ngoại tình rồi còn chụp ảnh về làm gì nữa. Dở à? – Về xem vợ có sướng không? Nhìn ảnh vợ làm tình thế có khi lại thích đấy. Khác gì vợ kể cho chồng cái chuyện vợ làm tình với người cũ, lúc đấy hứng kinh khủng. Hằng chỉ cười không nói gì thêm nhưng tôi biết trong thâm tâm cũng muốn làm thử với người cũ khi đã.