Tag: STARS-723

Trốn vợ để vụng trộm với sếp nữ Honjou Suzu khát tình

Trốn vợ để vụng trộm với sếp nữ Honjou Suzu khát tình , nhiên có thể khiến hắn xưng là thiếu chủ, chỉ có người đứng sau âm mưu Quỷ Thần Chi Tranh, một tay thúc đẩy tất cả, Đạo Tử của Sinh Tử Đạo Thống – Tuần Ngạo mới có thể làm được. “Mặc dù ngươi khá vô dụng, Đi làm chỉ để phục vụ nữ giám đốc Honjou Suzu khát tình nhưng đối thủ lại là người tu luyện Cấm Kỵ, cũng không thể trách.” Tuần Ngạo nhếch miệng cười nhạt: “Ta khá có hứng thú với môn Cấm Kỵ công pháp này, vậy mà có thể khai mở số lượng lớn đan điền