Tag: Yuki Hodaka

Nửa đêm lẻn vào bạn của người yêu Yuki Hodaka mông to

Nửa đêm lẻn vào bạn của người yêu Yuki Hodaka mông to , hắn lo lắng chủ yếu thật ra thì vẫn là chức vị của Chu Hồng Kỳ, đội trưởng đội đặc nhiệm, một chức vụ cán bộ mặc dù không rất lớn, Nửa đêm lẻn vào bạn của người yêu Yuki Hodaka lồn múp nhưng lại là nữ thủ trưởng trực tiếp của hắn, nắm trong tay tiền đồ vận mạng của hắn, nếu đã đắc tội với cô, về sau này trong công tác là không thể thiếu được mùi đau khổ. Bởi vậy Vương Nhất bị sự áy náy cộng thêm sợ hãi nên không dám liếc nhìn Chu Hồng Kỳ nữa, hắn sau đó giả bộ như là kiểm tra lại bảng điều khiển ca nô, để che dấu sự bất an của mình. Chu Hồng Kỳ