Tắm chung cùng cô em kế Rika Tsubaki vú to, chém người ta hay gì rồi kì này tù mọt gông rồi. – Vậy hã chú, giờ vụ này ai giải quyết vậy chú! – Ờ nãy có 2 thằng hình sự quận nhận hồ sơ rồi. – Dạ con cảm ơn. Thôi xong, Tắm chung cùng cô em kế Rika Tsubaki vú to hồ sơ qua tới Công an quận thấy khó rồi đang suy nghĩ không biết thế nào nên thôi đi vào lớp, mặt mày tôi nhăn lại, vầng trán tòa hào quang bình thường nay âm u đi thấy rõ, nhìn nét mặt tôi con Hà đoán chắc có chuyện nên biết giấy gửi qua: –.