Tên sếp chim to và em thư ký Mai Tsubasa vắng chồng , buộc phải có, lão bà ở nhà có không ít là Kiếm Tu đây. “Tạm gọi nó là Kiếm Đạo Quyển Trục, giá khởi điểm một vạn Đạo Xu.” Trương Nhã Trâm nói rằng. Một vạn Đạo Xu đã tương đương với một vạn mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm, quả thật là giá trên trời. Nhưng so với giá trị của Kiếm Đạo Quyển Trục mang lại, ở trong mắt đa số kiếm tu vẫn còn thấy rất rẻ. “Hai vạn Đạo Xu.” Hoa Vô Mệnh lên tiếng, Chuyến công tác ngọt ngào cùng nữ nhân viên Mai Tsubasa lồn múp bàn tay siết