Thanh niên chuốc say rồi làm thịt sếp nữ Kawakita Saika nõn nà , vậy, nhưng ai bảo Chu Định Hải đã thành phế nhân chứ, bản thân Chu Hằng lại là rác rưởi không có cách nào tu luyện, Say rượu vào nhà nghỉ với sếp nữ Kawakita Saika mông đẹp sang năm mới sẽ bị loại khỏi gia phả, vậy còn có gì phải cố kỵ chứ? – Chu Khảm, cho ngươi một cơ hội, tự đoạn tay phải, cắt bổ cái lưỡi thối thô tục của ngươi, ta tha cho ngươi một mạng! Chu Hằng thản nhiên nói, tất cả lửa giận đều hóa thành sát khí lạnh tanh. – Ha ha ha! Sau khi Chu