Thanh niên nhút nhát hiếp dâm sếp nữ Maiyuki Ito nhiều nước , tranh đoạt, cuối cùng vẫn là Lạc Nam giành chiến thắng với 100 vạn Đạo Xu. “Không được phẫn nộ, Phim sex nhân viên và sếp nữ Maiyuki Ito lồn múp chờ Đoạt Cấm Chiến đem hắn tiêu diệt, tất cả chiến lực phẩm đều sẽ thuộc về ta.” Cao Kiệt hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lạc Nam chậc lưỡi đưa Linh Quan Tử Vong cho Tịnh Dạ, còn hắn thì đứng dậy chạy đến quầy giao dịch. Hiển nhiên là tiêu hơi quá tay, cần tiếp tục quy đổi thêm Đạo Xu. Hắn cắn