Thanh niên số hưởng được địt luôn bạn của chị gái, Mcdonald vừa đi vừa ăn trên đường về nhà. Cuộc sống của tôi đã duy trì một trật tự như tôi muốn. Tuần thứ tư, khi đã quen với nhịp sống mới, hình ảnh Hiền vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi, rất nhiều lần tôi thừ ra nhìn điện thoại chờ đợi tin nhắn của Hiền. Hiền vẫn giữ im lặng, Thanh niên mới lớn bị bạn của chị gái phá trinh dù tôi biết các tin nhắn của tôi đã được cô đọc. Tôi cũng dần tuyệt vọng và hết hy vọng vào sự tha thứ của cô. Tôi cũng bắt đầu tham gia các Friday night với đồng.