Thầy giáo già biến thái và em nữ sinh Moko Sakura cuồng dâm, ba nó dô ngũ xong thì tôi đang định về thì nhỏ Hà ra kéo tay. – Sao đi về buồn hiu vậy. – Đi chán không có vui. – Sao chán. Tôi giả vờ buồn hơn nói: – Đáng lẽ nay để em đi mới đúng, có 5 anh đẹp trai nhà mặt phố bố làm to chờ em mà thấy anh người ta mất vui. – Nhỏ Hà hốt hoảng, ủa anh biết hã, Thầy giáo già biến thái và em nữ sinh Moko Sakura múp máp nay em không đi vì vậy á, đừng giận mà. – Thôi ai dám giận gì, người ta xe hơi mấy tỉ tui có.