Tới nhà sếp chơi nhân viên chén luôn vợ sếp, Mấy anh em nghe nó nói thì cười ha hả rồi bảo: – Kiểu gì chú mày cũng được, hết sự kiện là có thôi. – Hì thế mai sự kiện em có phải ở đó không anh? Không em đi dụ dỗ mấy em đó. Thằng Lâm thì thích lắm nên nó bảo: – Ờ! Chú mày thu xếp đi, Tới nhà sếp chơi nhân viên chén luôn vợ sếp chiều tầm bốn năm giờ chắc là xong xuôi. Họ hẹn ăn tối cũng tầm sáu bảy giờ tối. Xếp lịch với các em ấy vui chơi được hơn tiếng đấy. Thằng Công dạ dạ gật đầu. Sáng hôm.