Vào nhà nghỉ trú mưa cùng chị đồng nghiệp Houjou Maki vắng chồng , 10 người mạnh nhất ngoại môn theo xếp hạng mà tăng lên, muốn khiêu chiến, tự nhiên phải bóp “quả thị mềm”. Đa số ánh mắt mọi người đều nhắm vào người Khổng Tường, sẽ không đi khiêu chiến người khác, bởi vậy xuất hiện im lặng ngắn ngủi. – Ta muốn khiêu chiến Cổ U! Một bóng người tung bay lên sân, mắt hạnh mũi ngọc, vô cùng xinh đẹp, đó là Trầm Tâm Kỳ. – Không phải chứ, Một đêm cuồng nhiệt cùng chị đồng nghiệp Houjou Maki lồn khít vừa lên liền khiêu chiến Cổ U,