Về quê chơi loạn luân cùng chị kế Mia Nanasawa cuồng dâm , chữ thiên tài này sắt hoen ngâm trong nước, nhiều lắm cũng chỉ xem như nhân tài. Điều này rất bình thường, con đường võ đạo gian nan, trong 1 vạn, Phim sex thịt luôn chị họ Mia Nanasawa mông đẹp 100 vạn người mới có một, hai người có thể đi đến đỉnh phong! Nguyên Thạch Trấn có bao nhiêu người? Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là chú lùn hơi cao chút mà thôi. Chỉ có đến tầng cấp Phong Vũ Thành rồi, có danh tiếng vang xa mới có tư cách xưng là thiên